ساعات آفتابی برای شهرهای کانادا

ساعت آفتابی در کانادا
نواحی با تراکم جمعیتی بالا در کانادا، حدود 2000 ساعت نور آفتاب در طی یک سال دریافت می کنند (این نواحی، در دویست یا سیصد کیلومتری مرزهای آمریکا واقع شده اند).

شهرهای مرکزی کانادا، سیصد تا چهارصد ساعت آفتاب بیشتر نسبت به مناطق ذکر شده دریافت می کنند و این در حالی است که در نزدیکی سواحل شرقی (برای نمونه، هالیفاکس؛ نوا اسکوشیا)، میزان تابش سالیانه نور آفتاب حدود 1700الی 1800 ساعت می باشد و دلیل این کاهش، مه ای است که از سوی اقیانوس اطلس به سمت این منطقه می آید.

با این که شهرهای نزدیک به اقیانوس آرام مانند نوا اسکوشیا، دارای زمستان های مرطوب و کسل کننده می باشند اما گرمای آفتاب روزهای تابستانی این منطقه، جبران آن سرما را می کند.

فلات های کانادا که در سرتاسر بخش مرکزی کانادا کشیده شده اند – مانند آلبرتا، ساسکاچوان و منیتوبا – از تعداد ساعات آفتابی بیشتری نسبت به دیگر استان های کانادا برخوردار می باشند.

در شرق کانادا، نور آفتاب نسبت به قسمتی از کانادا که در نزدیکی اقیانوس آرام قرار گرفته است بهتر می باشد و به همین خاطر، تورنتو از تعداد ساعات آفتابی بیشتری نسبت به وونکور بهره مند است و عکس این مطلب در موقع تابستان مصداق دارد.

میانگین ساعات آفتابی در هر روز – مقایسه کالگاری با ونکوور و با تورنتو
میانگین ساعات آفتابی روزانه – شهرهای کانادا مورد مقایسه قرار گرفته اند

میانگین ساعات آفتابی کانادا

منبع: http://www.livingin-canada.com/sunshine-hours-canada.html

/ 0 نظر / 35 بازدید