اخذ کارت اعتباری در کانادا

چگونه در کانادا کارت اعتباری بگیریم؟

خواه یا ناخواه شما بر اساس تاریخچه اعتباری خود، کارت اعتباری دریافت خواهید داشت.

تاریخچه اعتبار

امتیاز اعتبار شخصی شما توسط دو اداره به نام های Equifax و TransUnion گزارش می شود. رقم های اعتباری در حدود 300 تا 900 و با ارقام بالاتر نشان دهنده یک امتیاز اعتبار مناسب تر است. این امر به شما اجازه می دهد تا از حداکثر امتیاز مربوط به کارت های اعتباری بهره بگیرید.

ورود از دیگر کشورها

تاریخچه اعتبار شما در کشورهای دیگر، در داخل کانادا معتبر نیست. به عبارت دیگر، موسسات و بانک های کانادا، امتیاز مربوط به اعتبار شما را نمی پذیرند. این شرایط، گرفتن کارت اعتباری را در کانادا برای افراد تازه وارد مشکل می کند. با وجود این، همانطور که خواهیم دید، چندین گزینه برای آن هایی که علاقه مند هستند تا هرچه سریعتر کارت اعتباری به دست آورند وجود دارد.

درک امتیاز اعتبار در کانادا

شما این اجازه را دارید که کپی گزارش ها و امتیازات اعتباری خود را بدون هیچ جریمه ای به وسیله قرارداد با Equifax و TransUnion به صورت مکتوب مشاهده نمایید و همچنین بخواهید تا امتیاز اعتبار شما از طریق پست به شما اطلاع داده شود. دیگر شیوه ها، مانند آژانس های "امتیاز اعتبار آن لاین آزاد" نیز امتیاز اعتبار شما را به اطلاع می رسانند اما ممکن است با کاهش این امتیازها به نوعی شما را جریمه کنند؛ این امر موقعی رخ می دهد که تعداد درخواست های شما برای گرفتن امتیاز اعتبار در یک مدت زمان کوتاه، زیاد باشد.

دولت کانادا یک کتابچه راهنما با نام "درک گزارش اعتبار شما و امتیاز اعتبارتان" منتشر کرده است و از طریق آن به صورت گام به گام و با توضیحات کامل روند این گزارش را تشریح می کند. این تنها منبعی است که به تفسیر یک گزارش اعتباری میپردازد. این کتابچه به صورت رایگان از طریق آژانس مالی کانادا منتشر می شود.


انواع کارت های اعتباری

1. Secured credit cards (کارت های اعتباری ضمانتی)

این نوع کارت های اعتباری، جزو کارت های اعتباری متداول به حساب نمی آیند. در حالی که یک محدودیت اعتباری پذیرفته شده و نرخ بهره را نشان می دهد اما متقاضی بایستی نوعی تضمین را به ارائه کننده کارت بدهد. این امر می تواند به شکل سپرده نقدی یا موقعیت های شخصی باشد. کارت های اعتباری ضمانتی، کارتی است که توسط بسیاری از افراد تازه وارد به کانادا انتخاب می شود چرا که از این طریق می توانند بسیار زود صاحب کارت اعتباری شوند و امتیاز اعتباری کسب کنند. با وجود این، ارائه دهندگان کارت های اعتباری ضمانتی می توانند به صورت قانونی کل دارایی های سپرده شده به عنوان ضمانت را برای خود قبضه کنند و این امر موقعی رخ خواهد داد که بدهی ها در چارچوب زمانی خود پرداخت نشود.


2. Joint credit cards (کارت های اعتباری اشتراکی)
این کارت های اعتباری به دارنده کارت یک کارت اعتباری معمولی و یا تضمین نشده می دهد و این موق5عی است که یک اسم دوم (ثانویه) به کارت اضافه شود. این کار می تواند در شکل دوستان، اعضای خانواده و یا همکاران انجام پذیرد. همانطور که بیان شد، کارت های اعتباری اشتراکی، دارای اعتبار غیرضمانتی هستند اما این اعتبار شخصی را با خود دارند تا فرد دیگر (مشترک) بتواند از کارت اعتباری استفاده کند و حتی می تواند آن قدر میزان بدهی ها را افزایش دهد که کلی مسئولیت برای متقاضی اصلی به بار بیاورد.


3. Retail credit cards
انواعی از این نوع کارت های اعتباری در کسب و کارها وجود دارند به نوعی جزء کارت های اعتباری غیرضمانتی به حساب می آیند. این کارت ها مشوقی برای مغازه ها با کسب و کار مشخص می باشد مانند Presidents Choice Financial's، "PC Points Mastercard" و در آن پول های الکترونیکی وجود دارد که بعدا می تواند توسط سوپرمارکت ها به پ.ل واقعی تبدیل شود. تهیه این نوع کارت ها آسان تر از کارت های اعتباری معمولی ارائه شده توسط بانک ها می باشد اما به دلیل نرخ بهره بالایی که دارد می تواند در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی، سریعا از اعتبار خارج شود.
معمولا تهیه چنین کارتی دشوار نیست. گاهی خود سوپرمارکت ها چنین کارت هایی را با گرفتن اطلاعات شخصی فرد مقابل به عنوان هدیه رایگان به او می دهند و در صورت عدم تقاضای مجدد توسط متقاضی، معمولا این کارت های هدیه پس گرفته می شود. این امر خجالت آور نیست اما می تواند تاثیر ضعیفی بر دیگر خرده فروشی های کانادا بگذارد.


4. وام ها
وام های کوتاه مدت از بانک خودتان می تواند موجب افزایش سریع در امتیاز اعتباری مطلوب شود. در عین گران بودن، گرفتن این وام های کوتاه مدت و پرداخت سریع بدهی ها می تواند منجر به گزارش امتیاز اعتبار مطلوب شود و در نتیجه آن می توانید درخواست یک کارت اعتباری بدون گذاشتن ضمانت بدهید.
استفاده از کارت اعتباری برای تقویت هر چه بیشتر امتیاز اعتباری تان  

پس از این که کارت اعتباری خود را به دست آوردید، به محدودیت اعتباری خود نگاهی بیندازید – یعنی حداکثر مقداری که شما مجاز هستید تا هر ماه از کارت استفاده کنید. سپس مطمئن شوید که هیچ جایی نزدیک به محدوده پرداخت هزینه نکرده باشید. هر چه بیشتر و نزدیکتر به اعتبار ماهیانه تان پرداخت کنید، از اعتبارتان کاسته می شود و دلیل این امر آن است که شما بر اساس زندگی در محدوده مالی تعریف شده در کارت مورد تفسیر قرار می گیرید و نه نسبت به راحتی ای که به واسطه هزینه کردن از کارت به دست می آورید.

منبع: http://www.livingin-canada.com/credit-card-canada.html

/ 0 نظر / 51 بازدید