تصویب قوانین سخت گیرانه مهاجرتی

اتاوا، 28 ژوئن 2011: جیسون کنی (Jason Kenney) وزیر فرهنگ، مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرده است که از تاریخ 30 ژوئن 2011 قوانین مرتبط با تصحیح روند کاری مشاورین مهاجرتی که عملکرد نادرستی دارند، لازم الاجرا خواهد بود.
در عین حال، بررسی جامعه مشاورین به تازگی سبب ایجاد مشاورین مهاجرتی شورای قانونگذار کانادا (ICCRC) شده است. جیسون کنی بیان کرد: دولت کانادا قول داده است که با عملکردهای نادرست مشاورین مهاجرتی برخورد کند و با Bill C-35، ما ابزار این کار را داریم.


Bill C-35 سبب تحکیم قوانین نظارتی بر آنهایی که مسئول دادن مشاوره و معرفی موکلان جهت مهاجرت هستند خواهد شد و مسلما موجب ناراحتی اکثر نمایندگی ها به استثنای نمایندگی های معتبر مهاجرتی که مشغول به کار در این زمینه هستند می شود. این نظارت ها بخش های مختلفی از جمله حق الزحمه، مراحل پذیرش و روند اجرایی را در بر می گیرد. همچنین قوانین تصویب شده موجب افزایش جریمه ها و مجازات برای نمایندگی های غیر مجاز خواهد شد و سبب می شود تا دولت نظارت بیشتری بر بهتر شدن شیوه کاری مشاورین مهاجرتی داشته باشد.  
با معرفی ICCRC به عنوان ناظر بر مشاورین مهاجرتی، مشاورینی که اکنون جایگاه مناسبی در جامعه مشاورین مهاجرتی کانادا (CSIC) دارند می توانند به واسطه ICCRC در 30 ژوئن 2011 ثبت نام کنند.


نمایندگی های مهاجرتی بایستی اعضایی با جایگاه مناسب در جامعه قانونی منطقه ای و استانی که شامل اعضای حقوقی می شود داشته باشند و یا اعضای اداره بررسی کبک باشند و یا اعضای هیئت حاکمه برای مشاورین مهاجرتی داشته باشند.
یک دوره 120 روزه در نظر گرفته شده است تا این انتقال تدریجی و پیوستگی خدمات هم برای اعضای CSIC که در حال حاضر جایگاه مناسبی دارند و هم برای موکلان آنها طی دوره انتقال به ICCRC تضمین شود. دوره انتقال در تاریخ 28 اکتبر 2011 به پایان خواهد رسید.


پس از انتشار خبر پیشنهاد ICCRC برای تشکیل نهاد نظارت بر مشاوران مهاجرتی در 19 مارس 2011 در روزنامه های کانادا، بیش از 70 درصد از نظرات عموم مردم که طی دوره مشاوره 30 روزه دریافت شده است نشان دهنده پشتیبانی از این طرح است و آن ها نیز خواهان تصویب قوانین جدید نظارت بر روند کاری مشاوران مهاجرتی بوده اند.
جیسون کنی در ادامه افزود: ICCRC مسئول پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت مناسب می باشد و همچنین متعهد شده است که از منافع موکلان حمایت کند. از تلاش های ICCRC با توجه به قوانین جدیدی که به تصویب رسیده است پشتیبانی می شود و به ما اجازه می دهد تا بتوانیم از طریق فرایندهای مهاجرتی به افراد خدمت کنیم و از مهاجران بالقوه حمایت نماییم. همه این کارها به منظور افزایش یکپارچگی سیستم مهاجرتی کانادا انجام می گیرد.

منبع: http://news.gc.ca/web/article-eng.do?nid=608479

 

/ 0 نظر / 29 بازدید